Trygg hantering av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Med anledning av GDPR vill vi förtydliga vilken information vi samlar in och sparar om dig och varför vi gör det.

Klöversalongen samlar in följande uppgifter om dig
Informationen som Klöversalongen samlar in består av två delar; uppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera dig och dina bokningar i vårt bokningssystem samt kundrelaterade uppgifter som rör din behandling hos oss.

Personnummer – används för att se till att du som kund bara har ett konto hos Klöversalongen.
För- och efternamn – används för att vi ska kunna ge dig ett trevligt bemötande.
Mobilnummer – används för att skicka sms-aviseringar inför bokad behandling eller för att vi snabbt ska kunna kontakta dig vid om- eller avbokning. Även hemtelefonnummer går att registrera för kontakt.
Mejladress – används för inloggning i bokningssystemet online samt för att vi ska kunna skicka ut bokningspåminnelser och vid behov andra viktiga meddelanden som rör dig som kund hos Klöversalongen.

Under Mina Sidor i bokningssystemet kan du själv uppdatera ovanstående uppgifter.

Behandlingsnoteringar – här lägger frisörerna in uppgifter om dig såsom behandlingsrecept (färg- toning och permanent), önskad hårlängd, vilka hårprodukter som använts, planering inför kommande behandling etc. Den här informationen behövs för att vi ska kunna ge dig samma behandling, färg eller produkter vid återkommande besök.

Utskick av påminnelser inför behandling
Inför varje bokad behandling skickas en påminnelse ut till dig om du valt att få det. Påminnelsen skickas från bokningssystemet antingen via sms eller e-post, alternativt både och om du så önskar. Aviseringsmöjligheten är frivillig och ändring av detta kan göras av oss på Klöversalongen eller av dig själv på Mina sidor om inloggning finns till bokningssystemet.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas i tre år för att du ska ha möjlighet att få samma behandling som vid tidigare besök. Därefter plockas du och informationen vi har om dig bort ur systemet och vi har ingen möjlighet att ge dig samma behandling som tidigare.

Hur gör jag om jag vill ändra eller ta bort mina uppgifter?
Som kund till Klöversalongen kan du när som helst begära ut information om dina registrerade personuppgifter och/eller återkalla samtycket till behandlingen av dem. Du kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta görs genom en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran som skickas till Klöversalongen, Norra Storgatan 20, 267 31 Bjuv.

Ändring av uppgifter kan även göras av dig själv på Mina sidor om inloggning finns till bokningssystemet. Eller kontakta oss så hjälper vi till med ändringarna.